PRIVACY POLICY

PRIVACY POLICY VOOR KIM CUPPING, EIGENAAR TRANSFORMATIONAL CUPPING

Algemeen, Kim Cupping OÜ
Fijn dat je dit document leest. Wij informeren je namelijk graag hoe jouw (persoons)gegevens door ons worden verwerkt en/ of gebruikt. Op deze manier voldoen wij aan onze verplichtingen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en uit de Telecommunicatiewet.

Deze  verklaring is uitsluitend van toepassing op de diensten van Kim Cupping OÜ. Wees je er daarom van bewust dat wij niet verantwoordelijk zijn voor het privacy- en/of cookiebeleid van eventuele genoemde andere organisaties en bedrijven op de website www.transformationalcupping.com (hierna: de website).

Kim Cupping OÜ is gevestigd te Talinn, Estonia en staat aldaar geregistreerd onder nummer EE102368747. Heb je vragen over privacy en de bescherming van jouw  (persoons)gegevens? Neem dan contact op via kim@kimcupping.com.

Gebruik (persoons)gegevens
Op de website kun jij jouw (bedrijf) (persoons) gegevens achterlaten. Ook als (mogelijk toekomstige) klant verzamelen wij een aantal van jouw (persoons)gegevens. Het is goed dat jij op de hoogte bent van wat er met deze (persoons)gegevens wordt gedaan, welke rechten jij hebt en hoe jij jouw wensen rondom jouw (persoons)gegevens kunt aangeven.

Wij respecteren de privacy van al onze klanten, betrokkenen en ook van de gebruikers van de website. Dat betekent dat de (persoons)gegevens die wij van jou ontvangen, vertrouwelijk behandelen zodat ze niet zomaar in verkeerde handen vallen. Het komt soms wel voor dat jouw (persoons)gegevens worden gedeeld met anderen, omdat zij ons ondersteunen in de bedrijfsvoering. Denk bijvoorbeeld aan de bank of hostingpartij.

Persoonsgegevens die wij kunnen verzamelen.
Hieronder tref je een overzicht van de (persoons)gegevens die wij van jou kunnen verwerken:
o jouw voor- en/of achternaam;
o jouw adres- en/of postbusgegevens;
o jouw bedrijfsnaam & KvK-nummer;
o jouw e-mailadres en e-mailberichten;
o jouw betaalgegevens;
o jouw geboortedatum;
o jouw social media accountnamen;
o jouw reacties op social media;

Bovenstaande gegevens heb je zelf gegeven of zijn af te leiden uit openbare registers of social media.

Waarom is het verwerken van persoonsgegevens nodig?
Persoonsgegevens verwerken is niet zomaar toegestaan. Hiervoor moeten wij doelen hebben bepaald en dat hebben wij dus gedaan. Wij kunnen bijvoorbeeld persoonsgegevens over je verwerken omdat je deze persoonsgegevens zelf (bijvoorbeeld door het invullen van het contactformulier) verstrekt. Die doelen van de voorgenoemde verwerking van de persoonsgegevens die wij verzamelen, moeten gerechtvaardigd zijn. In de AVG zijn daarom zes grondslagen vastgesteld:
1. het algemeen belang;
2. het gerechtvaardigd belang;
3. vitale belangen;
4. op basis van een overeenkomst;
5. op basis van een wettelijke plicht;
6. op basis van toestemming.

Privacy&cookieverklaring
Kim Cupping OÜ
Versie 1.2. 10 augustus 2023

Doel

Grondslag

 1. Voor het afhandelen van jouw betaling

Omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst

 1. Om contact met je te kunnen opnemen (telefonisch, schriftelijk, e-mail), als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

Omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst

 1. Om jouw (informatie)aanvraag in behandeling te kunnen nemen

Omdat hier een gerechtvaardigd belang bij bestaat

 1. Om jouw vraag (online) te kunnen beantwoorden

Omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst

 1. Om het aanbod te kunnen verfijnen en een gerichter aanbod te kunnen maken

Omdat hier een gerechtvaardigd belang bij bestaat

 1. Bij een wettelijke verplichting, zoals de belastingaangifte

Voor het naleven van een wettelijke verplichting

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens
Wij verwerken geen gevoelige persoonsgegevens van klanten, betrokkenen of websitebezoekers anders dan aangegeven in deze verklaring. Wij hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 18 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Wij kunnen echter niet altijd controleren of een bezoeker ouder dan 18 is. Als je overtuigd bent dat wij zonder toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact op en wij zullen deze informatie verwijderen. Wij verzamelen in sommige gevallen wel jouw gezondheidsgegevens. Dit zijn bijzondere persoonsgegevens. Wij hebben die nodig om een goed beeld te kunnen vormen van jouw klachten en daar een behandeling op aan te passen. Jij hebt hier toestemming voor gegeven.

Hoelang jouw gegevens bewaard worden
Wij bewaren jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen:

Persoonsgegevens

Termijn

Reden

Voor- en achternaam

7 jaar (Belastingwetgeving) 

Om aan de wettelijke verplichting te voldoen

Adres- en/of postbusgegevens

7 jaar (Belastingwetgeving)

Om aan de wettelijke verplichting te voldoen

Telefoonnummer

Zolang de overeenkomst loopt

Om contact met je te kunnen opnemen

Betaalgegevens

7 jaar (Belastingwetgeving)

Om aan de wettelijke verplichting te voldoen

Mailadres 

Zolang de overeenkomst loopt en tot maximaal 1 jaar nadat onze overeenkomst is gestopt 

Om jou te kunnen informeren of contact met je kunnen opnemen na het invullen van een online contactformulier

(Mail)berichten

Zolang de overeenkomst loopt en tot maximaal 1 jaar nadat onze overeenkomst is gestopt.

Om gegevens van jou te kunnen terugvinden

Gezondheidsgegevens

Zolang onze overeenkomst loopt

Noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst

Reactie op social media

Onbepaalde tijd

Wanneer je op een artikel reageert blijft de reactie staan zolang het artikel online staat. Dit is voor onbepaalde tijd, tenzij jij zelf beslist dat jouw reactie moet worden verwijderd. Bij het verwijderen van een reactie worden alle persoonlijke gegevens verwijderd. Er wordt niets gedaan met de ontvangen reacties, die zien wij als enthousiaste betrokkenheid 

Social media accountnamen

Voor onbepaalde tijd, tenzij jij deze gegevens zelf verwijdert

Om te kunnen reageren op jouw reactie op social media accounts

Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt

Zolang de overeenkomst loopt en tot maximaal 1 jaar nadat onze overeenkomst is gestopt.

Nodig voor het uitvoeren van de overeenkomst

Gegevens delen met derden/anderen
Jouw gegevens worden niet verkocht aan derden en jouw informatie wordt uitsluitend verstrekt als dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met jou, omdat jij hiervoor toestemming hebt gegeven of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die gegevens verwerken in onze opdracht (verwerkers), sluiten wij in ieder geval een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Wij blijven wel verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Met derden die zelf verantwoordelijk zijn voor verwerking (verwerkingsverantwoordelijken), hoeven wij geen overeenkomst af te sluiten.

Met de volgende derden delen wij persoonsgegevens:

Derde

Categorie

Doel delen

Welke gegevens

Hostingpartij Dlogic

Verwerker

Voor het back-uppen van de website

Volledige back-up website

Website provider Dlogic

Verwerker

Voor het hosten van de website

Versleutelde gegevens

E-mailprovider Dlogic webmail

Verwerker

Voor het hosten van E-mails

Versleutelde gegevens

Bank Wise

Verwerkingsverantwoordelijke

Om betalingen voor mij te genereren

Bankrekeningnummer, (bedrijfs)naam, adresgegevens, mailadres

Accountant

Verwerker

Om mij te assisteren bij de boekhouding

Bankrekeningnummer, (bedrijfs)naam, adresgegevens, mailadres

Doorgifte derde landen
Wij proberen persoonsgegevens zo veel mogelijk binnen de EER te verwerken, maar soms ontkomen wij er niet aan ook diensten van buiten de EER in te zetten. Deze bedrijven zijn gevestigd in een door de Europese Commissie aangewezen adequaat land. Met alle verwerkers, binnen en buiten de EER, is een verwerkersovereenkomst gesloten. De Partijen houden zich in ieder geval aan de ‘Privacy Shield principles’ en zijn aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit betekent dat sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Jouw recht tot het inzien, aanpassen of verwijderen van gegevens
Jij hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dergelijke verzoeken kun je mailen naar kim@kimcupping.com. Wij zullen in dat geval zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen één maand op je verzoek reageren. Als jouw verzoek buitenproportioneel of zeer specifiek is, dan kan de termijn worden verlengd met 2 maanden. Jouw rechten tot intrekken, bezwaar en gegevensoverdraagbaarheid. Je hebt het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door mij en je hebt het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je een verzoek kunt indienen om jouw persoonsgegevens in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Beveiligen
Wij nemen de bescherming van jouw gegevens serieus. Daarom nemen wij adequate en passende maatregelen om bijvoorbeeld misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan, door onder meer fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen. Er worden van jouw persoonsgegevens geen fysieke kopieën gemaakt. De website maakt bijvoorbeeld gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat jouw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Ook betekent dit dat jouw verbinding met de website privé is. Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.

Verder maken wij altijd gebruik van enkel bekende beveiligde Wifi-netwerken, tenzij dit om gewichtige redenen niet kan. De website beveiliging wordt regelmatig bijgewerkt en er is een anti-virussysteem op inkomende en uitgaande e-mails. Het aantal apparaten dat toegang heeft tot jouw gegevens wordt beperkt tot alleen de benodigde apparaten. Dit zijn een laptop en smartphone met een inlogbeveiliging door middel van een wachtwoord en/of toegangscode en/of vingerafdruk. Daarnaast zijn de gebruikte systemen ook allemaal beveiligd met een wachtwoord en/of toegangscode en/of vingerafdruk. Geen goede beveiliging of misbruik van jouw gegevens? Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of als je meer informatie wenst over de beveiliging van de persoonsgegevens, neem dan contact op via kim@kimcupping.com.

Jouw recht tot indienen klacht
Wij willen je erop wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder als je van mening bent dat wij niet voldoen aan de privacyregelgeving als bedoeld in de AVG. De nationale toezichthouder is de Autoriteit Persoonsgegevens. Een klacht indienen kun je hier.  

Wijzigingen
De teksten van de website kunnen op ieder moment worden aangepast door voortdurende ontwikkelingen. Dit geldt ook voor deze privacyverklaring. Deze versie is van 10 augustus 2023 en als er wijzigingen zijn in de privacyverklaring, plaatsen wij hiervan steeds de nieuwste versie op de website. Als wijzigingen directe gevolgen voor jou hebben, zullen wij jou zoveel mogelijk rechtstreeks informeren.

Cookies
De website gebruikt diverse cookies. Door het hebben van deze cookieverklaring, voldoen wij niet alleen aan de verplichtingen uit de Telecommunicatiewet & Cookiewet (toekomstige e-Privacy verordening), maar weet jij ook precies hoe jij met deze cookies kunt omgaan.

Wat is een cookie
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. Cookies zorgen er met name voor dat de website naar behoren werkt. Cookies onthouden bijvoorbeeld jouw instellingen en met cookies kan ook de website worden geoptimaliseerd. Functionele en social media related tracking cookies. De website maakt gebruik van functionele cookies en social media related tracking cookies die geen inbreuk maken op jouw privacy. Bij het plaatsen van de functionele cookies hoeft er geen toestemming van jou te worden gevraagd. Bij het plaatsen de social media related tracking cookies vragen wij om jouw toestemming. De website maakt verder geen gebruik van andere cookies.

Permanente cookie
Met behulp van een permanente cookie kan de website jou herkennen bij een nieuw bezoek op de website. Dit is een zogenaamde functionele cookie. De website kan daardoor speciaal op jouw voorkeuren worden ingesteld. Ook wanneer je toestemming hebt gegeven voor het plaatsen van cookies kan de website dit door middel van een cookie onthouden. Hierdoor hoef je niet steeds jouw voorkeuren te herhalen waardoor je dus tijd bespaart en een prettiger gebruik van de website kunt maken. Permanente cookies kan je verwijderen via de instellingen van jouw browser.

Sessie cookie
Met behulp van een sessie cookie kunnen wij zien welke onderdelen van de website je met dit bezoek hebt bekeken. Dit is een zogenaamde functionele cookie. De website kan daardoor speciaal op jouw voorkeuren worden ingesteld. Wij kunnen onze dienst daardoor zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag van bezoekers. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra je jouw webbrowser afsluit.

Social media related tracking cookie
De social media related tracking cookies zoals de social media pixels, volgen het bezoek aan de website om daarmee een profiel van websitebezoekers op te bouwen. Dit doen zij via de buttons die Instagram en Facebook op jouw apparaat plaatsen.

Google reCAPTCHA
Daarnaast gebruikt de website Google reCAPTCHA. Als eerste controleert reCAPTCHA of er al eerder een cookie van Google is geplaatst op de computer. Vervolgens wordt er een cookie toegevoegd aan je browser en er wordt een volledige snapshot gemaakt van het browservenster. Elke pixel wordt daarbij vastgelegd. Voor een goede analyse verzamelt Google browser- en gebruikersinformatie en deze omvat onder andere:

 • Alle cookies die Google in de afgelopen 6 maanden heeft geplaatst op je systeem;
 • Hoeveel muisklikken je in het browservenster maakt (of aantikt als het gaat om een aanraakapparaat);
 • Jouw scrolgedrag 
 • Het CSS van de webpagina
 • De systeemdatum en -tijd;
 • Het IP-adres;
 • Of je op dit moment bent ingelogd in je Google account;
 • De ingestelde taal van je browser;
 • Alle invoegtoepassingen die in je browser zijn geïnstalleerd;
 • Alle Javascript-objecten;
 • De snelheid waarmee je het formulier invult.

De informatie verzameld door Google wordt overgebracht naar en door de partijen opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Ze stellen zich te houden aan de ‘Privacy Shield principes’ en zijn aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt (wederom) in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens. Wij hebben Google niet toegestaan de via de website verkregen informatie te gebruiken voor andere (Google-)diensten. De bewaartermijn is 26 maanden en wij hebben hier geen invloed op. Meer informatie hierover lees je in het privacy beleid van Google Analytics.

Cookies weigeren, blokkeren en verwijderen
Je kunt cookies weigeren, je kunt cookies blokkeren en je kunt je afmelden voor cookies. Dit doe je door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Je kunt cookies altijd eenvoudig blokkeren en verwijderen via je internetbrowser. Ook kun je jouw internetbrowser zodanig instellen dat je een bericht ontvangt als er een cookie wordt geplaatst. Je kunt ook aangeven dat bepaalde cookies niet geplaatst mogen worden. Bekijk voor deze mogelijkheden de helpfunctie van je browser. Want hoe je de instellingen kunt aanpassen, verschilt per browser. Raadpleeg als nodig de helpfunctie van jouw browser of klik op één van de onderstaande links om direct naar de handleiding van je browser te gaan.

o Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform=Desktop&hl=nl
o Internet Explorer: https://support.microsoft.com/nl-nl/kb/278835
o Safari op smart phone: https://support.apple.com/nl-nl/HT201265
o Safari op Mac: https://support.apple.com/nl-be/guide/safari/sfri11471/mac

Let wel op: als je de cookies in je browser verwijdert, kan dat gevolgen hebben voor het prettige gebruik van deze website. Wees je er dus van bewust dat als je geen cookies wilt, wij niet kunnen garanderen dat de website helemaal goed werkt. Het kan zijn dat enkele functies van de site verloren gaan of zelfs dat je de website helemaal niet meer kunt bezoeken. Daarnaast betekent het weigeren van cookies ook niet dat je helemaal geen advertenties meer te zien krijgt. De
advertenties zijn dan alleen niet meer toegesneden op jouw interesses en zij kunnen daardoor vaker worden herhaald. Sommige tracking cookies worden geplaatst door derden die onder meer via de tracking van de website advertenties aan je vertonen.

Onvoorziene cookies
Het kan ook voorkomen dat via de websites cookies worden geplaatst door anderen, waarvan wij niet altijd op de hoogte zijn. Kom je onvoorziene cookies tegen die je niet kunt terugvinden in het overzicht? Laat het dan weten per mail. Je kunt ook rechtstreeks contact opnemen met de derde partij en vraag welke cookies ze plaatsten, wat de reden daarvoor is, wat de levensduur van de cookie is en op welke manier ze je privacy gewaarborgd hebben.

Opt-out
Over het gebruik van bovenstaande cookies, wordt op de website (waar nodig) toestemming gevraagd. Als je niet wilt dat jouw gegevens getrackt worden, dan raden wij je aan om geen toestemming te geven (opt-out) of om privacy-bevorderende browser-plug-ins te installeren.

Wijzigingen
De teksten van de website kunnen op ieder moment worden aangepast door voortdurende ontwikkelingen. Dit geldt ook voor deze cookieverklaring. Deze versie is van 10 augustus 2023 en als er wijzigingen zijn, plaatsen wij hiervan steeds de nieuwste versie op de website.

privacy policy
Contact via Mail? stuur naar: online @ transformationalcupping.com